Dr. Xiuping Yu, LSU Health Shreveport

Xiuping Yu, PhD

Associate Professor in Biochemistry and Molecular Biology
Associate Professor in Department of Urology

Bachelor of Science, 1991 Nankai University, Tianjin, China
Master of Science, 1994 Dalian Medical University, Dalian, China
PhD, 2000 Dalian Medical University, Dalian, China

Yu Lab

Yu Lab